Blitsaerd
Downloads

Downloads

 

Op deze pagina kunt u diverse stukken downloaden, waaronder het beeldkwaliteitsplan en de verkavelingskaarten van de deelgebieden en onze brochure "Van bouwkavel tot woning, informatie voor zelfbouwers in Blitsaerd".

 

Verder wijzen we u graag op het volgende voor de Welstandsbeoordeling van uw woningontwerp.

In november 2016 is er een Kwaliteitsteam, Q-team genaamd, opgericht voor de welstandsbeoordeling van uw woningontwerp. Het Q-team bestaat o.a. uit een vaste architect van Welstand en de stedenbouwkundige van de gemeente. Het is van groot belang uw schetsontwerp van de woning in een zo vroeg mogelijk stadium voor te leggen aan dit Q-team voor een pre-advies. U weet dan in het begin van het ontwerpproces of het ontwerp past in het Beeldkwaliteitsplan of dat er wellicht nog aanpassingen nodig zijn.

Het (schets)ontwerp kan worden ingediend bij de secretaris van het Q-team, Dirk Kuipers, via dirk.kuipers@leeuwarden.nl. Als het plan vóór donderdag 13 uur wordt ingediend, wordt het in principe direct geagendeerd voor de volgende vergadering op dinsdag tussen 12 en 13 uur. U ontvangt daarvoor dan een uitnodiging.

Beeldkwaliteitsplan

 

In het Beeldkwaliteitsplan worden de eisen beschreven die worden gesteld aan het ontwerp van de woningen en de openbare ruimte. De Welstandscommissie beoordeelt de bouwaanvragen o.a. op basis van dit document.

In het Beeldkwaliteitsplan wordt verwezen naar toetsingskaarten waarop zaken als kavelbreedtes, bouwvlakken en voorgevelrooilijnen zijn aangegeven. Die toetsingskaarten kunt u hier apart downloaden.

 

 PDF DocumentBKP maart 2016 in werking.pdf

 

PDF DocumentToetsingskaart Eilanden.pdf

PDF DocumentToetsingskaart Houtland.pdf

PDF DocumentToetsingskaart Miedwei.pdf