Blitsaerd Oost
Beeldkwaliteitsplan

Beeldkwaliteitsplan Blitsaerd Oost

In het Beeldkwaliteitsplan worden de eisen beschreven die worden gesteld aan het ontwerp van de woningen en de openbare ruimte. De Welstandscommissie beoordeelt de bouwaanvragen o.a. op basis van dit document. In het Beeldkwaliteitsplan wordt verwezen naar een toetsingskaart waarop zaken als kavelbreedtes, bouwvlakken en voorgevelrooilijnen zijn aangegeven. Die toetsingskaart kunt u hier apart downloaden.

 

BEELDKWALITEITSPLAN april 2020

 

TOETSINGSKAART april 2020