Blitsaerd Oost
Beeldkwaliteitsplan

Beeldkwaliteitsplan Blitsaerd Oost

n het Beeldkwaliteitsplan worden de eisen beschreven die worden gesteld aan het ontwerp van de woningen en de openbare ruimte. De Welstandscommissie beoordeelt de bouwaanvragen o.a. op basis van dit document. In het Beeldkwaliteitsplan wordt verwezen naar toetsingskaarten waarop zaken als kavelbreedtes, bouwvlakken en voorgevelrooilijnen zijn aangegeven. Die toetsingskaarten kunt u hier apart downloaden.