Blitsaerd Solar

De opkomst van duurzaam verantwoorde ontwikkelingen in de woningbouw is onomkeerbaar. De weerstand tegen het gebruik van fossiele brandstoffen en aardgas in het bijzonder heeft een vlucht genomen. Het is ondenkbaar om in deze tijd nog een ontwikkeling te starten waarbij een gasaansluiting tot de mogelijkheden behoort. Nieuwe woningbouw ontwikkelingen zullen dus nieuwe installaties vergen. All electric systemen voor verwarmen, koelen en ventileren. Dit leidt onmiskenbaar tot een fors hoger electriciteitsverbruik. Vaak is het verbruik zo hoog dat het op het eigen dak niet geheel op te wekken is. Om die reden ontstaan veldopstellingen met zonnepanelen welke voldoende massa genereren voor hele woonwijken.

Duurzaam opgewekte stroom: zonnepanelenveld Blitsaerd

In Blitsaerd hebben we vergunning gekregen voor de realisatie van een veldopstelling van zonnepanelen voor het opwekken van duurzame energie. Het veld is gelegen in de zone langs de Murk aan de uiterste Oostzijde van de wijk. Tevens hebben we SDE+ subsidie toegewezen gekregen op dit project waardoor de realisatie binnen handbereik is gekomen.

Met dit veld van netto ca. 3,3HA willen we proberen ca. 5MW aan energie op te wekken. Daarnaast willen zoveel mogelijk van het direct omliggende groen inrichten voor biodiversiteit. Voor dit deelproject in de woonwijk een nieuw bedrijf opgericht: Blitsaerd Solar BV. Deze exploiteert het veld. Blitsaerd Solar is een onafhankelijk bedrijf dat zelfstandig de exploitatie van het zonnepark voor haar rekening neemt.

 

Blitsaerd Solar heeft met Blitsaerd CV afgesproken dat de bewoners van Blitsaerd kunnen meedoen in het veld. Er wordt daarom gewerkt aan een participatiemodel waarmee bewoners daadwerkelijk mee kunnen doen in de exploitatie en delen in het rendement van het park.

Planning

 

De planning voor de realisatie is gericht op 1 januari 2021. Dat lijkt ver weg maar er moet nog heel veel gebeuren waarover achter de schermen al volop aan gewerkt wordt. Zo moet de stroom die opgewekt wordt via een eigen kabel naar het verdeelstation van Alliander. De aanleg daarvan alleen al duurt minstens een jaar. Voordeel van het tijdverloop is dat we op het relatief kleine park panelen kunnen plaatsen met een grote capaciteit waarmee we de ambitie van 5MW kunnen realiseren. Het wordt dus een efficient park.

 

CV Blitsaerd heeft op 27 juni 2019 de plannen voor de 2e fase (Blitsaerd Oost) gepresenteerd. De ontwikkeling van die fase gaat hand in hand met de realisatie van het zonnepark. In Blitsaerd Oost komen ca. 110 woningen die alle gasloos gebouwd (moeten) gaan worden. Er komen exclusieve locaties aan open vaarwater. Riante kavels met unieke uitzichten langs de Bullemolen over het Friese weidelandschap.

Woont u in Blitsaerd en heeft u belangstelling om deel te nemen aan het zonnepanelenveld? Kom dan naar de informatieavond welke ingepland staat voor donderdag 4 juli 2019 om 20:00uur in restaurant de Grote Wielen in Leeuwarden. Heeft u op voorhand vragen laat het ons weten door het contactformulier in de vullen en op te sturen.

 

Heef u belangstelling voor de ontwikkeling van Blitsaerd Oost en de mogelijkheden voor het kopen van een kavel meldt u aan middels onderstaand interesse formulier onder vermelding van uw vraag.


Via deze website zullen we tzt informatie delen over de opzet, de mogelijkheden en de planning.

Interesseformulier Blitsaerd Solar

Naam*
Adres*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
Ik woon in Blitsaerd en heb belangstelling in participatie Blitsaerd Solar*
Vul hier niets in a.u.b.