Blitsaerd Solar
Duurzaam opgewekte stroom

Zonnepanelenveld Blitsaerd

De opkomst van duurzaam verantwoorde ontwikkelingen in de woningbouw is onomkeerbaar. De weerstand tegen het gebruik van fossiele brandstoffen en aardgas in het bijzonder heeft een vlucht genomen. Het is ondenkbaar om in deze tijd nog een ontwikkeling te starten waarbij een gasaansluiting tot de mogelijkheden behoort. Nieuwe woningbouw ontwikkelingen zullen dus nieuwe installaties vergen. All electric systemen voor verwarmen, koelen en ventileren. Dit leidt onmiskenbaar tot een fors hoger electriciteitsverbruik. Vaak is het verbruik zo hoog dat het op het eigen dak niet geheel op te wekken is. Om die reden ontstaan veldopstellingen met zonnepanelen welke voldoende massa genereren voor hele woonwijken.

Duurzaam opgewekte stroom: zonnepanelenveld Blitsaerd

In Blitsaerd hebben we vergunning gekregen voor de realisatie van een veldopstelling van zonnepanelen voor het opwekken van duurzame energie. Het veld is gelegen in de zone langs de Murk aan de uiterste Oostzijde van de wijk. Tevens hebben we SDE+ subsidie toegewezen gekregen op dit project waardoor de realisatie binnen handbereik is gekomen.

Met dit veld van netto ca. 3,3HA willen we proberen ca. 5MW aan energie op te wekken. Daarnaast willen zoveel mogelijk van het direct omliggende groen inrichten voor biodiversiteit. Voor dit deelproject in de woonwijk is een nieuw bedrijf opgericht: Blitsaerd Solar BV. Deze exploiteert het veld. Blitsaerd Solar is een onafhankelijk bedrijf dat zelfstandig de exploitatie van het zonnepark voor haar rekening neemt.

 

Blitsaerd Solar heeft met Blitsaerd CV afgesproken dat de bewoners van Blitsaerd kunnen meedoen in het veld. Er wordt daarom gewerkt aan een participatiemodel waarmee bewoners daadwerkelijk mee kunnen doen in de exploitatie en delen in het rendement van het park.

Planning

 

De planning voor de realisatie van de zonnetuin is gericht op eind 2020. We hebben ons er voor ingespannen zeker in deze tijd van Coronacrisis zoveel mogelijk lokale partijen te betrekken en zodoende de regionale werkgelegenheid te stimuleren. 

 

MEI 2020 > Jelle Bijlsma BV gaat het veld in om de waterkeringen aan te leggen en het terrein bouwrijp te maken.

JULI 2020 > Groen Leven start met de plaatsing van de onderconstructie welke door Mannen van Staal geleverd gaat worden.

SEPTEMBER 2020 > oplevering van het complete veld

OKTOBER 2020 > start aanleg groene zone langs waterkering

NOVEMBER 2020 > aansluiting op het netwerk van Liander.

VOORJAAR 2021 > lancering participatiemodel bewoners Blitsaerd.

 

Overigens goed om te weten dat CV Blitsaerd in juni 2020 de verkoop opstart van het nieuwe plandeel Blitsaerd Oost. In Blitsaerd Oost komen ca. 110 woningen die alle gasloos gebouwd (moeten) gaan worden. Er komen exclusieve woonlocaties aan open vaarwater. Riante kavels met unieke uitzichten langs de Bullemolen over het Friese weidelandschap. De verkoop start naar verwachting in juni 2020 nadat de raad het Beeldkwaliteitsplan heeft goedgekeurd. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de start verkoop? Registreer u dan hier voor de kavels in

Blitsaerd Oost  Wij houden u op de hoogte.

Woont u of gaat u wonen in Blitsaerd en heeft u belangstelling om deel te nemen aan het zonnepanelenveld? Laat het ons weten door het hieronder het interesseformulier voor Blitsaerd Solar in te vullen en op te sturen. Wij houden u dan op de hoogte!

 Interesseformulier Blitsaerd Solar

Naam*
Adres*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
Ik woon in Blitsaerd en heb belangstelling in participatie Blitsaerd Solar*
Vul hier niets in a.u.b.