Blitsaerd Solar
Duurzaam opgewekte stroom

Zonnepanelenveld Blitsaerd

De opkomst van duurzaam verantwoorde ontwikkelingen in de woningbouw is onomkeerbaar. De weerstand tegen het gebruik van fossiele brandstoffen en aardgas in het bijzonder heeft een vlucht genomen. Het is ondenkbaar om in deze tijd nog een ontwikkeling te starten waarbij een gasaansluiting tot de mogelijkheden behoort. Nieuwe woningbouw ontwikkelingen zullen dus nieuwe installaties vergen. All electric systemen voor verwarmen, koelen en ventileren. Dit leidt onmiskenbaar tot een fors hoger electriciteitsverbruik. Vaak is het verbruik zo hoog dat het op het eigen dak niet geheel op te wekken is. Om die reden ontstaan veldopstellingen met zonnepanelen welke voldoende massa genereren voor hele woonwijken.

Interesseformulier Blitsaerd Solar

Naam*
Adres*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
Ik woon in Blitsaerd en heb belangstelling in participatie Blitsaerd Solar*
Vul hier niets in a.u.b.