Blitsaerd Solar
Duurzaam opgewekte stroom
Blitsaerd Solar
Duurzaam opgewekte stroom

Zonnepark Blitsaerd Solar BV

Het idee voor het bouwen van een zonnepanelenveld dateert vanuit 2014. De hang naar de energietransitie stond in de kinderschoenen maar vond steeds meer gehoor. Ook in Friesland. De gemeente Leeuwarden had destijds al de ambitie om binnen enkele jaren 50MW aan zonnestroom te produceren. Dit was een extra stimulans om binnen de contouren van Blitsaerd deze mogelijkheid te benutten. In de jaren erna hebben we de plannen uitgewerkt. In Groen Leven vonden we al snel een partner voor de technische uitwerking en de bouw van de hoogwaardige installatie. Blitsaerd Solar BV heeft zelf de vergunningen en de financiering geregeld en heeft zich als doel gesteld om op een zo klein mogelijk oppervlak zo veel mogelijk stroom op te wekken. Minimaal ruimtebeslag derhalve.

 

Het is ons gelukt om op een bebouwd oppervlak van net 3,3HA een opstelling te realiseren die 5MW aan stroom kan opwekken. Hiermee benutten we optimaal de aansluitcapaciteit die Liander creeert op het elektriciteitsnetwerk. De rest van het 6HA grote gebied aan grasland is bestemd voor natuurontwikkeling. 

 

 

Interesseformulier Blitsaerd Solar

Naam*
Adres*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
Ik woon in Blitsaerd en heb belangstelling in participatie Blitsaerd Solar*
Vul hier niets in a.u.b.