Blitsaerd
Optieregeling

Optieregeling bouwkavels Blitsaerd

 

U kunt een vrijblijvende koopoptie nemen voor de duur van maximaal twee maanden. Deze optie is kosteloos. De optie wordt van kracht nadat deze per email aan u is bevestigd.

 

Na deze optie van twee maanden zijn er drie mogelijkheden:

 

  1. U geeft vóór afloop van de optieperiode aan dat u de optie wilt verlengen met nog eens twee maanden. De optie wordt dan omgezet in een betaalde optie van € 1000 inclusief BTW. Voor deze optie ontvangt u een factuur van CV Blitsaerd. U dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen, anders vervalt de optie. De betaalde €1.000,-- wordt later bij de notariële levering verrekend met de koopsom van de bouwkavel. 
  2. U geeft vóór afloop van de optieperiode aan dat u tot koop wilt overgaan. Er wordt dan een koopovereenkomst opgesteld voor de kavel van uw keuze. U kunt daarin een ontbindende voorwaarde laten opnemen voor het krijgen van financiering en voor het krijgen van de omgevingsvergunning. In de koopovereenkomst wordt bepaald dat levering van de bouwkavel plaats vindt uiterlijk zes maanden na ondertekening van de koopovereenkomst. Wanneer later wordt geleverd bent u een rente verschuldigd van 4% over de koopsom (op jaarbasis), ongeacht de oorzaak van de vertraging.
  3. De optie vervalt

Na deze tweede periode van twee maanden zijn er twee mogelijkheden

 

  1. U geeft vóór afloop van deze optieperiode aan dat u tot koop wenst over te gaan. Er wordt dan een koopovereenkomst opgesteld voor de kavel van uw keuze. U kunt daarin een ontbindende voorwaarde laten opnemen voor het krijgen van financiering en voor het krijgen van de omgevingsvergunning. In de koopovereenkomst wordt bepaald dat levering van de bouwkavel plaats vindt uiterlijk zes maanden na ondertekening van de koopovereenkomst. Wanneer later wordt geleverd bent u een rente verschuldigd van 4% over de koopsom (op jaarbasis), ongeacht de oorzaak van de vertraging.
  2. De optie vervalt.