Kavels
Blitsaerd Oost

Blitsaerd Oost


Blitsaerd Oost vormt het logische vervolg op deelplan Blitsaerd West. Er zijn nog slechts enkele kavels direct beschikbaar. Alle overige bouwkavels in Blitsaerd Leeuwarden zijn verkocht of onder optie. Een goed moment om de plannen voor het vervolg op de wijk verder te brengen.

Voor Blitsaerd Oost heeft Wind Groep in samenwerking met de gemeente gekozen voor een andere opzet. De strakke lijnen van Blitsaerd West zijn overgegaan in een meer organische vorm. Er is veel vaarwater in het plan en de marges zowel aan de noord- als aan de zuidzijde zijn ruim. Het plan kent een breed aanbod van "Blitsaerd waardige" bouwkavels aan open vaarwater.
Een breed scala aan woonwensen kan bediend worden met kavels van 450m2 voor projectmatig te ontwikkelen bungalows en bouwkavels van 600 tot 3.500m2. Wie exclusief wil wonen kan in Blitsaerd bijzonder goed terecht!

Er is gekozen voor een logische faseerbaarheid. Dit maakt de deelgebieden overzichtelijk. Al in de komende fase zal een ontsluitingsweg aan de oostzijde worden aangelegd en staat de plaatsing van de brug over de Bonkevaart ingepland.


In deelgebied De Finish komen uitsluitend projectmatige woningen. De verkoop daarvan zal separaat worden georganiseerd. Informatie daarover zal naar verwachting op korte termijn kunnen worden verstrekt.

Deelgebieden Blitsaerd Oost

Tijdens de drukbezochte bewonersbijeenkomst is de planopzet positief ontvangen. In opdracht van de CV werkt Wind Groep samen met de gemeente de plannen verder uit. Na de bouwvak zal het uitgewerkte plan ter besluitvorming aan de gemeente worden voorgelegd. Ondertussen pakt Van der Wiel in opdracht van de CV de woonrijpwerkzaamheden in het Westelijk deelplan op. Het werk aan de afronding van deelplan Blitsaerd West betekent ook de start voor het nieuwe deelplan Blitsaerd Oost.

 

Het nieuwe deelplan Blitsaerd Oost zal gaan bestaan uit de deelgebieden Blitsaerderleane Oost, De Finish, De Parels, Bonkevaart Noord en Bonkevaart Zuid. Start voorverkoop van de eerste 30 vrije bouwkavels vanaf 7 mei a.s.

   

 

Plankaart Blitsaerd

 

 

Heeft u interesse in een kavel meldt u dan aan voor de start voorverkoop op donderdag 7 mei a.s. via het aanmeldformulier.