30 bouwkavels Blitsaerd Oost
Start voorverkoop

Uitnodiging start voorverkoop.

In verband met maatregelen inzake het corona-virus is de start van de verkoop uitgesteld tot 7 mei aanstaande.

 

Donderdag 7 mei aanstaande tussen 19:30 uur en 21:00 uur bent u van harte welkom in restaurant De Grote Wielen in Leeuwarden. 

 

Op deze avond hebben wij alle verkoopdocumentatie voor u beschikbaar. De verkoopdocumentatie bestaat uit de prijslijst, kavelinformatie en het inschrijfformulier en de verkoopprocedure. Tijdens deze avond zullen er inkijkexemplaren van het beeldkwaliteitsplan en detailinformatie over de kavels aanwezig zijn.

 

U kunt na donderdag 7 mei alle relevante informatie ook downloaden vanaf deze website.

 

De voorverkoop vanaf 7 mei betreft:

 

  • 10 bouwkavels in Blitsaerderleane Oost met oppervlaktes vanaf 1030m2 en kavelprijzen vanaf € 149.000
  • 8 bouwkavels in deelgebied De Parels met oppervlaktes vanaf 2000m2 en kavelprijzen vanaf € 269.000
  • 8 bouwkavels in Bonkevaart Noord met oppervlaktes vanaf 640m2 en kavelprijzen vanaf € 119.000
  • 4 bouwkavels in Bonkevaart Zuid met oppervlaktes vanaf 690m2 en kavelprijzen vanaf € 135.000

 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en vrij op naam. Al deze kavels liggen aan open vaarwater.

 

Deelgebieden Blitsaerd Oost

         

Inschrijfprocedure

 

Vanaf donderdag 7 mei 2020 kunt u zich inschrijven op een (of meerdere) kavels van uw voorkeur door middel van het inschrijfformulier. U kunt zich inschrijven tot maandag 18 mei 2020 12:00 uur

 

Vervolgens worden de inschrijvingen beoordeeld. Bij de toewijzing van de kavels wordt voorrang verleend aan de inschrijvers die zonder voorbehouden willen kopen. Als er voor een kavel meerdere vergelijkbare inschrijvers zijn, zal er een loting plaatsvinden. Uiterlijk 22 mei krijgen de inschrijvers bericht of ze voor een optie op de kavel in aanmerking komen. Na het toekennen van de opties op de kavels worden de optanten door de makelaar geïnformeerd en uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

De optie is kosteloos en vrijblijvend voor 2 maanden.

 

 

NB: het Beeldkwaliteitsplan voor Blitsaerd Oost moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Behandeling zal naar verwachting plaatsvinden in de komende maand mei. De voorverkoop van de kavels en de optieverlening vinden plaats onder het nadrukkelijke voorbehoud dat het Beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Inhoudelijke wijziging van de plannen als gevolg van besluitvorming is mogelijk.

Aanmelding start voorverkoop 7 mei Blitsaerd Oost

Naam*
Adres*
Woonplaats*
Telefoonnummer
Interesse*
Voorkeur kaveloppervlakte*
Bent u van plan om naar de start voorverkoop op 7 mei a.s. te komen?*
Zo ja, met hoeveel personen?*
Vul hier niets in a.u.b.