Bonkevaart Noord
17 bouwkavels

Kavels Bonkevaart Noord

Bonkevaart Noord en Zuid vormen samen het deelgebied dat parallel is gelegen aan de Bonkevaart. In Bonkevaart Noord worden 17 bouwkavels aangelegd. Ook hier betreft het kavels die allemaal aan open vaarwater zijn gelegen met ruimte voor uw eigen aanlegsteiger. De kavels hebben een diepte van ongeveer 35 meter dus er is in de achtertuin voldoende ruimte voor de zon.

 

Qua beeldkwaliteit gelden hier verschillende eisen voor de op de kavels te bouwen woningen. Op de kavels die naast de zijwegen liggen naar deelgebied De Parels mogen woningen worden gebouwd in 1 of 2 bouwlagen of met deels een derde bouwlaag met een plat dak, dus een kubistische vorm. Dit zijn de kavels F2, F3 en F8. Op de andere kavels mag u een woning bouwen van 1 of 2 bouwlagen met een kap. De kaprichting is vrij. Zie voor de details het Beeldkwaliteitsplan.

 

De kavels hebben een oppervlakte vanaf 640 m2.

 

De verkoopprocedure van de laatste kavels F9 t/m F17 in Bonkevaart Noord is gestart. De verkoop zal plaatsvinden door middel van een loting of bieding, zie voor details VERKOOP BOUWKAVELS. Bekijk de KAVELKAART voor meer informatie over oppervlaktes, bouwvlak etc. 

 

BEKIJK HIER DE VIRUELE TOUR DOOR BLITSAERD OOST

 

Referentiebeelden:

  

 

MEER INFORMATIE KAVELS BONKEVAART NOORD

 

Voor de detailinformatie van de kavels, zie onze KAVELBROCHURE en voor beschikbaarheid de KAVELKAART. Een indicatie van bouwmogelijkheden en bouwprijzen van woningen die op de kavels kunnen worden gebouwd, vindt u op de informatiepagina 'VAN BOUWKAVEL TOT WONING; informatie voor zelfbouwers in Blitsaerd'