Start verkoop 30 bouwkavels
Schrijf u nu in!

Lotingsprocedure

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft op 1 juli 2020 het beeldkwaliteitsplan voor Blitsaerd Oost vastgesteld. Wij kunnen dus beginnen met de verkoop van de 30 vrije bouwkavels! Vanwege de grote belangstelling zullen er opties op de kavels worden verstrekt door middel van een loting. Iedere belangstellende kan het inschrijfformulier indienen en doet dan mee met de loting. Uitleg over de lotingsprocedure vindt u hier.

 

De lotingsformulieren kunnen worden ingediend tot dinsdag 14 juli 12.00 uur. De loting vindt plaats op donderdag 16 juli 2020.

 

Via deze loting worden opties toegewezen op de kavels. Degene die de optie krijgt heeft daarna ruim de tijd om een beslissing te nemen over de aankoop van de kavel. Het is de verwachting dat alle 30 kavels op deze manier onder optie zullen komen te staan. Als er na de verloting nog kavels over zijn zonder optie, kan op die kavels op de gebruikelijke wijze via deze website een optie worden aangevraagd.

 

U kunt dus op dit moment alleen een optie op een kavel verkrijgen door mee te doen aan de lotingsprocedure.

 

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de 30 bouwkavels, de prijzen enzovoort. Verder is er informatie beschikbaar van partijen die u mogelijk van dienst kunnen zijn bij het maken van een inschatting van de kosten van de bouw van de door u gewenste woning. Denk aan bouwers, financiers, architecten etc. Die informatie vindt u hier. De informatie kan in de toekomst nog worden aangevuld.

Wij merken nog op dat u als koper uiteraard volledig vrij bent in het kiezen van het bouwbedrijf, de architect en de financier van uw voorkeur.

 

Heeft u vragen over de informatie over Blitsaerd Oost? 

Dan kunt u contact opnemen met Makelaardij Hoekstra of Wind Groep.

Makelaardij Hoekstra: telefoonnummer 058 233 73 33 of per e-mail nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl

Wind Groep: telefoonnummer 0512-571471 of per email info@windgroep.nl of h.lafaille@windgroep.nl

Voorlopige planning


START VERKOOP > juli 2020

INSCHRIJVING en TOEWIJZING > juli 2020

BOUWRIJP MAKEN > tweede helft 2020 tot juni 2021

LEVERING BOUWKAVELS > ca. juni 2021