Exclusieve bouwkavels
Waterrijk wonen met allure

Verkoop bouwkavels

De verkoopprocedure voor de laatste 40 bouwkavels is gestart. Het betreft de kavels B11, F9 t/m F31, D1 t/m D8 en E1 t/m E8. Op de pagina kavelkaart vindt u meer informatie over deze kavels zoals de kavelprijs, perceeloppervlak, wateroppervlak en het kavelpaspoort. 

 

De verkoop zal plaatsvinden door middel van een loting of bieding. 

Bieden:
Vijf kavels worden verkocht per bieding. Dit gaat om kavel B11, D5, E4, E5 en F17. Deze kavels zullen worden verkocht aan de hoogste bieder. Hiervoor is gekozen omdat het bijzonder gelegen bouwkavels zijn waarvoor heel veel belangstelling bestaat. Dit biedingsformulier dient uiterlijk woensdag 9 juni voor 15:00 uur te zijn ingediend. 

 

Loting:
De andere kavels worden verkocht tegen de aangegeven (vaste) prijs. Vanwege de grote belangstelling worden de kavels door middel van loting verloot. Tijdens deze loting kunt u, op het moment dat uw inschrijvingsformulier wordt “getrokken”, kiezen uit de dan nog beschikbare kavels. U krijgt dan een optie op die kavel en u heeft dan nog beperkte tijd om definitief te beslissen over de koop van de kavel. Het lotingsformulier dient voor dinsdag 15 juni 17:00 uur te zijn ingeleverd. De loting vindt plaats op donderdag 17 juni om 16:00 uur. 

 

Hieronder treft u de benodige informatie. 

Informatie voor de bieding en loting van de 40 kavels

 

Verder is er informatie beschikbaar van partijen die u mogelijk van dienst kunnen zijn bij het maken van een inschatting van de kosten van de bouw van de door u gewenste woning. Denk aan bouwers, financiers, architecten etc. Die informatie vindt u hier. 

 

PLANNING

 

  • BOUWRIJP MAKEN LAATSTE 40 KAVELS > tweede helft 2020 tot juni 2021
  • START VERKOOP 40 KAVELS > juni 2021
  • LEVERING 30 BOUWKAVELS 1e FASE > ca. juni 2021  
  • LEVERING 40 BOUWKAVELS 2e FASE > ca. december 2021

 

Heeft u vragen over Blitsaerd Oost? 

Dan kunt u contact opnemen met Makelaardij Hoekstra of Wind Groep.

Makelaardij Hoekstra: telefoonnummer 058 233 73 33 of per e-mail nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl

Wind Groep: telefoonnummer 0512-571471 of per email info@windgroep.nl of h.lafaille@windgroep.nl