Exclusieve bouwkavels
Waterrijk wonen met allure

Verkoop bouwkavels

De eerste 30 kavels zijn in verkoop gebracht. Op de kavelkaart kunt u zien wat de status van de kavels is. Op kavels met een groene stip kan nog optie worden verkregen. De kavels met oranje stip staan onder optie. Volgens de planning zullen de 30 bouwkavels in juni 2021 bouwrijp worden geleverd.

 

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de 30 bouwkavels, de prijzen enzovoort. Verder is er informatie beschikbaar van partijen die u mogelijk van dienst kunnen zijn bij het maken van een inschatting van de kosten van de bouw van de door u gewenste woning. Denk aan bouwers, financiers, architecten etc. Die informatie vindt u hier. De informatie kan in de toekomst nog worden aangevuld. Wij merken nog op dat u als koper uiteraard volledig vrij bent in het kiezen van het bouwbedrijf, de architect en de financier van uw voorkeur.

PLANNING 2E FASE BLITSAERD OOST

Voor de laatste 40 bouwkavels is een bestemmingsplan in de maak. De verwachting is dat we in april / mei 2021 met deze 40 kavels in verkoop kunnen gaan. Dat betreft de kavels B11, F9 t/m F31, D1 t/m D8 en E1 t/m E8. Op de pagina kavelkaart vindt u meer informatie over deze kavels en kunt u zich registreren u als belangstellende. Prijzen zijn nog niet bekend.

 

 

 

AANZICHT ZONNEPANELENVELD

 

De meest oostelijke kavels in het plan liggen in de nabijheid van het pas aangelegde zonnepanelenveld Blitsaerd Solar. Om het zonnepanelenveld wordt een dijkje aangelegd, die volledig wordt ingeplant met struweel. Het zonnepanelenveld wordt daarmee vanaf de kavels zo goed mogelijk aan het zicht onttrokken. Onderstaande impressies laten het toekomstige beeld zien op ooghoogte vanaf de nabijgelegen kavels. Meer informatie over het zonnepanelenveld en een overzichtsfilmpje vindt u op Blitsaerd Solar.

 

  

 

PLANNING

 

  • BOUWRIJP MAKEN > tweede helft 2020 tot juni 2021
  • START VERKOOP 40 KAVELS > april / mei 2021
  • LEVERING 30 BOUWKAVELS 1e FASE > ca. juni 2021  
  • LEVERING 40 BOUWKAVELS 2e FASE > ca. nov. 2021

 

Heeft u vragen over Blitsaerd Oost? 

Dan kunt u contact opnemen met Makelaardij Hoekstra of Wind Groep.

Makelaardij Hoekstra: telefoonnummer 058 233 73 33 of per e-mail nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl

Wind Groep: telefoonnummer 0512-571471 of per email info@windgroep.nl of h.lafaille@windgroep.nl