Elektrische deelauto's Blitsaerd

Wind Groep en Friesland Lease

Het gaat er eindelijk van komen. De elektrische deelauto’s in Blitsaerd zijn besteld. Wind Groep en Friesland Lease hebben daarvoor de handen op elkaar. Een stoere Cupra Born en een hippe Fiat 500 zullen straks beschikbaar komen voor algemeen gebruik. In Blitsaerd worden daarvoor parkeerplekken gereserveerd voor twee vaste deelauto’s die voor de bewoners van de wijk beschikbaar zijn. 


Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de doelstellingen van CV Blitsaerd om het gebruik van fossiele brandstof te reduceren en de wijkbewoners kennis te laten maken met het fenomeen van de deelauto. Wij zien een toenemende belangstelling voor de deelauto en verwachten dat dit ook voor Blitsaerd van toegevoegde waarde zal zijn. Het is een mooie samenwerking tussen partijen die ook lid zijn van Freonen fan fossielfry Fryslân. 

 

De parkeerplekken worden georganiseerd door CV Blitsaerd. De stroom wordt gesponsord door Blitsaerd Solar BV en de exploitatie wordt opgepakt door Friesland Lease en Wind Groep uit Drachten.

App voor gebruik

Bewoners van Blitsaerd krijgen binnenkort toegang tot een speciaal voor hen ingerichte app. Met de app kan een auto gereserveerd worden en ter plaatse ook geopend. De techniek is inmiddels beproefd en we verwachten dat het gebruik dermate eenvoudig is dat het door iedereen te gebruiken is. Friesland Lease heeft inmiddels op meerdere locaties deelauto’s rijden en verzorgd 24/7 back up en service op de auto’s. De eerste ervaringen zijn erg positief.

 

Wind Groep heeft samen met Friesland Lease de intentie om bij nieuwe gebiedsontwikkelingen het concept van de elektrische deelauto’s in te zetten. Een goede mogelijkheid daartoe doet zich voor in Lemmer waar Wind Groep samen met De Fryske Marren werkt aan de voorbereiding van een nieuwe grootschalige woonwijk.

 

Woon je in Blitsaerd en heb je belangstelling voor de elektrische deelauto? Meld je dan hier aan Deelauto Blitsaerd - Friesland Huur

 

Fiat 500                                                                   Cupra Born

      

 

 

Initiatief: