Informatie voor zelfbouwers
Van bouwkavel tot woning

We helpen u graag

U heeft belangstelling voor een bouwkavel in Blitsaerd Oost, of misschien heeft u al een optie op een kavel of de kavel zelfs al gekocht. Dan zullen er vragen bij u opkomen over de op de kavel te bouwen woning. Op deze pagina vindt u informatie om u op weg te helpen in het traject van kavel tot woning.

Voor alle bouwkavels in Blitsaerd geldt dat u geheel vrij bent in het kiezen van een architect voor het ontwerpen van uw woning of van een bouwbedrijf voor het bouwen van een woning uit de catalogus van het bedrijf. De woning die u wilt bouwen moet wel passen in het geldende Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan. Beide documenten zijn te downloaden vanaf deze website. Een samenvatting van de eisen uit het Beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan kunt u ook vinden op het kavelpaspoort dat vanaf de website voor iedere kavel is op te vragen. U vindt ook informatie in de brochure met kavelinformatie die u hier kunt downloaden.

Om u nog wat verder op weg te helpen

We hebben een aantal architectenbureaus en bouwbedrijven uit de regio gevraagd naar ontwerpen van woningen die naar hun mening zouden passen binnen Blitsaerd Oost. Dat vindt u op deze pagina. Daar waar beschikbaar is ook een indicatie opgenomen van de bouwkosten van het betreffende ontwerp (dus exclusief de kosten van de kavel zelf). Het staat u uiteraard helemaal vrij om een andere architect of bouwbedrijf te kiezen. Let wel: de getoonde ontwerpen zijn nog niet getoetst door de Welstandscommissie. Verder vindt u een leaflet van Rabobank Leeuwarden over de financieringsmogelijkheden.

 

Met deze informatie hopen we u een steuntje in de rug te geven in het traject van bouwkavel tot woning!