Blitsaerd Solar

De opkomst van duurzaam verantwoorde ontwikkelingen in de woningbouw is onomkeerbaar. De weerstand tegen het gebruik van fossiele brandstoffen en aardgas in het bijzonder heeft een vlucht genomen. Het is ondenkbaar om in deze tijd nog een ontwikkeling te starten waarbij een gasaansluiting tot de mogelijkheden behoort. Nieuwe woningbouw ontwikkelingen zullen dus nieuwe installaties vergen. All electric systemen voor verwarmen, koelen en ventileren. Dit leidt onmiskenbaar tot een fors hoger electriciteitsverbruik. Vaak is het verbruik zo hoog dat het op het eigen dak niet geheel op te wekken is. Om die reden ontstaan veldopstellingen met zonnepanelen welke voldoende massa genereren voor hele woonwijken.

Duurzaam opgewekte stroom: zonnepanelenveld Blitsaerd

In Blitsaerd hebben we vergunning gekregen voor een veldopstelling in de zone langs de Murk aan de uiterste Oostzijde van de wijk.

Met dit veld van ca. 3,3HA kunnen we ca. 1.100 gezinnen voorzien van duurzaam opgewekte stroom. Voor dit deelproject in de woonwijk richten we een nieuwe entiteit op: Blitsaerd Solar BV. Deze exploiteert het veld.

We willen dat de bewoners van Blitsaerd zo veel mogelijk profijt hebben van de ‘eigen voorziening’ en werken daarom aan een goed participatiemodel.

 

Op 5 april 2018 hebben wij de beschikking ontvangen voor de aangevraagde SDE+ subsidie. Dat is heel goed nieuws. Dat betekent dat we nu de voorbereidingen voor de aanleg van het zonnepanelenveld daadwerkelijk ter hand kunnen gaan nemen.

 

Uiteraard zal ook de nog aan te leggen tweede fase van de wijk Blitsaerd duurzaam vormgegeven worden. Momenteel werken we samen met de gemeente aan een nieuwe stedenbouwkundige opzet van de 2e fase. Er komen exclusieve locaties aan open vaarwater. Riante kavels met unieke uitzichten langs de Bullemolen over het Friese weidelandschap.

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het zonnepanelenveld of wilt u meer weten over de 2e fase van het woningbouwplan? Zorg dan dat u zich registreert middels ons contactformulier onder vermelding van uw voorkeur.
Via deze website zullen we tzt informatie delen over de opzet, de mogelijkheden en de planning.